کارگاه آموزشی:اخلاق حرفه ای کتابداران

مدرس: دکتر رحمت الله فتاحی، استاد پیشکسوت دانشگاه فردوسی مشهد زمان: ۱۳ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۸-۱۰