فراخوان کار دانشجویی در مرکز اسناد و گنجینه دانشگاه

فراخوان کار دانشجویی در مرکز اسناد و گنجینه دانشگاه

مرکز اسناد و گنجینه دانشگاه در نظر دارد برای پیاده‌سازی مصاحبه‌های تاریخ شفاهی دانشگاه، از میان دانشجویان علاقمند و داوطلب  دانشگاه صنعتي شريف دعوت به همکاری کند. خواهشمند است در صورت تمایل در ساعات اداری به مرکز اسناد و گنجینه واقع در طبقه چهارم کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایید یا با شماره مرکز 66165115 تماس بگیرید یا به نشانی الکترونیکی ganjineh@sharif.edu درخواست خود را ارسال فرمایید.