گروه آنتن و مایکروویو

معرفی گروه آنتن و مایکروویو

متن درباره گروه در اینجا.

اعضای گروه آنتن و مایکروویو

مدیر گروه

دکتر فروهر فرزانه
استاد

صفحه شخصی: http://sharif.edu/~farzaneh

ایمیل: farzaneh [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۴۳۳۱

اتاق: دانشکده برق، طبقه ۳، اتاق ۴۱۰ غربی 

اعضای گروه

دکتر علی بنایی
استاد

صفحه شخصی: http://sharif.edu/~banai

ایمیل: banai [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۴۳۵۵

اتاق: دانشکده برق، طبقه ۳، اتاق ۴۱۷ غربی 

دکتر امیراحمد شیشه‌گر
دانشیار

صفحه شخصی: http://ee.sharif.edu/~shishegar

ایمیل: shishegar [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۴۳۳۵

اتاق: دانشکده برق، طبقه ۲، اتاق ۳۱۰ غربی 

دکتر محمود اکبری
دانشیار

صفحه شخصی: http://sharif.edu/~makbari

ایمیل: makbari [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۵۹۲۶

اتاق: دانشکده برق، طبقه ۶، اتاق ۶۰۹ شرقی 


دکتر خشایار مهرانی
دانشیار

صفحه شخصی: http://ee.sharif.edu/~mehrany

ایمیل: mehrany [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۴۳۲۶

اتاق: دانشکده برق، طبقه اول، اتاق ۲۲۴ غربی 

دکتر رجایی
دانشیار

صفحه شخصی: http://ee.sharif.edu/~rejaei

ایمیل: rejaei [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۵۹۳۶

دانشکده برق، طبقه ۶