معرفی آزمایشگاه مایکروویو

آزمایشگاه مایکروویو

مسئول آزمایشگاه

دکتر فروهر فرزانه
استاد

صفحه شخصی: http://sharif.edu/~farzaneh

ایمیل: farzaneh [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۴۳۳۱

اتاق: دانشکده برق، طبقه ۳، اتاق ۴۱۰ غربی 

اعضای آزمایشگاه