گروه پردازش سیگنال و مالتی‌مدیا

معرفی گروه پردازش سیگنال و مالتی‌مدیا

متن درباره گروه در اینجا.

اعضای گروه پردازش سیگنال و مالتی‌مدیا

مدیر گروه

دکتر فرخ مروستی
استاد

صفحه شخصی: http://acri.sharif.ir/resume/marvasti

ایمیل: marvasti [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۴۳۵۴

اتاق: دانشکده برق، طبقه اول، اتاق ۲۱۲ شرقی 

اعضای گروه

دکتر بابايي زاده
دانشیار

صفحه شخصی: http://sharif.edu/~mbzadeh

ایمیل: mbzadeh [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۵۹۲۵

اتاق: دانشکده برق، طبقه ۶، اتاق ۶۰۸ شرقي 

دکتر آرش امینی
استادیار

صفحه شخصی: http://sharif.ir/~aamini

ایمیل: aamini [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۵۹۰۷

اتاق: دانشکده برق، طبقه چهار، اتاق ۴۲۰ شرقی

دکتر پاییز عزمی
استاد

صفحه شخصی: http://www.modares.ac.ir/Schools/ece/academic-staff/~pazmi

ایمیل: pazmi [AT] modares [dot] ac [dot] ir

تلفن: ۸۲۸۸۳۳۰۳

دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی برق و کام‍پیوتر