آزمایشگاه مخابرات بی سیم

معرفی آزمایشگاه مخابرات بی سیم

مسئول آزمایشگاه

دکتر معصومه نصیری کناری
استاد

صفحه شخصی: http://sharif.edu/~mnasiri

ایمیل: mnasiri [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۴۳۳۳

اتاق: دانشکده برق، طبقه اول، اتاق ۲۱۸ غربی 

اعضای آزمایشگاه