معرفی آزمایشگاه رادار و جنگال

آزمایشگاه رادار و جنگال

مسئول آزمایشگاه

دکتر محمدمهدی نایبی
استاد

صفحه شخصی: http://ee.sharif.edu/~nayebi

ایمیل: nayebi [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۵۹۴۳

اتاق: دانشکده برق، طبقه ۶، اتاق ۶۲۷ شرقی 

اعضای آزمایشگاه