فیزیک ماده چگال
فیزیک ماده چگال شاخه ای از فیزیک است که به خواص فیزیکی فازهای متراکم ماده می پردازد. فیزیکدانان ماده متراکم به دنبال درک رفتار این مراحل با استفاده از قوانین فیزیکی هستند. فیزیک ماده چگال یک رشته وسیع در فیزیک معاصر است. نه تنها موضوعات سنتی در مورد جامدات، ابررساناها، مغناطیس، نیمه هادی ها و غیره به طور گسترده مورد بررسی قرار می گیرند، بلکه موضوعات مدرن در توپولوژی، درهم تنیدگی و پدیده های نوظهور نیز مورد بحث قرار می گیرند. تحقیقات چند رشته ای پر جنب و جوش انجام می شود که دانش عمیق فیزیک نظری و فیزیک ریاضی و دیدگاه های کاربردی از علم مواد و مهندسی برق را گرد هم می آورد.

اعضاء هیئت علمی

محمد رضا اجتهادی

استاد

شماره اتاق : 514

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164525-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  ejtehadi@sharif.edu

صفحه شخصی

ماده چگال نرم

فیزیک سیستم های زیستی

فیزیک محاسباتی

سیستم های پیچیده

دانلود

امید اخوان

دانشیار

شماره اتاق : 329
صندوق پستی : 9161-11155
تلفن : 66164564-021
فاکس :66022711-021
ایمیل :  oakhavan@sharif.edu

فیزیک سطح و لایه های نازک

نانو مواد دوبعدی (گرافن، مکسن، ...)

هیروژل ها و آئروژل های مزوپور

فوتوکاتالیست های ترکیبی با ساختار های نامتجانس

چارچوب های آلی فلزی و آلی کربنی

نانو آنزیم ها

فیزیک ترکیبات نیمه هادی و کاربردها

فیزیک نانو-میکرو ربات ها و کاربرد ها

فیزیک نانو-میکرو حباب ها و کاربرد ها

کاربرد نانو مواد در زیست فناوری و پزشکی (مواد آنتی باکتریال، دارو-ژن رسانی هدفمند، حسگر های زیستی، مهندسی بافت، ژن درمانی، درمان سرطان ...)

غشا های نانو ساختار جهت تصفیه آب

سنتز نانو مواد به روش های سبز و سازگار با محیط زیست

اثرات زیست محیطی نانو مواد

دانلود

علی اسفندیار

دانشیار

شماره اتاق :615

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164557-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  Esfandiar@physics.sharif.ir

صفحه شخصی

گرافن و مواد دو بعدی

آیونترونیکس

علم غشاء

سنجش شیمیایی

فیزیک در مقیاس نانو

دانلود

اعظم ایرجی زاد

استاد ممتار

شماره اتاق : 436

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164513-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :   iraji@sharif.edu

صفحه شخصی

لایه نشانی لایه های نازک و مشخصه سازی، خواص الکتریکی، مغناطیسی و نوری لایه نازک

بررسی سطحی با استفاده از تکنیک‌های مختلف مانند اوژه، XPS (طیف‌سنجی الکترونی)، پراش انرژی کم الکترون، STM، AFM، و...

تشکیل نانوذرات و نانوسیم ها با استفاده از Laser Ablation در مایعات، تخلیه قوس الکتریکی در مایعات، سل-ژل، رسوب دهی الکترونی با استفاده از تمپلت، TCVD، الکتروریسی، ...

مطالعه و ساخت حسگرهای گازی نانوساختار مبتنی بر اکسیدهای فلزی، سیلیسیم متخلخل، نانولوله‌های کربنی، گرافن، ...

سلول های خورشیدی ارزان قیمت مبتنی بر فناوری نانو (DSSC، حالت جامد،...)

آموزش علوم نانو و فناوری نانو

دانلود

سید اکبر جعفری

استاد

شماره اتاق : 331

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164524-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  jafari@physics.sharif.ir

صفحه شخصی

سیستم های الکترونی با همبستگی قوی و/یا نابسامان

دانلود

مهدی کارگریان

دانشیار

شماره اتاق :431
صندوق پستی : 9161-11155
تلفن : 66164512-021
فاکس : 66022711-021
ایمیل : kargarian@sharif.edu

توپولوژی و فازهای خارجی ماده

سیستم های الکترونی کم بعدی

دانلود

عبدالله لنگری

استاد

شماره اتاق : 233

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164572-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :   langari@sharif.edu

صفحه شخصی

سیستمهای الکترونی همبسته‌ی قوی

مغناطیسهای کوانتمی

گذار فازهای کوانتمی و توپولوژیک

فازها و گذارهای دینامیکی

دانلود

علیرضا مشفق

استاد ممتاز

شماره اتاق : 432

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164516-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل : moshfegh@sharif.edu

صفحه شخصی

فیزیک نیمه هادی ها

تولید هیدروژن خورشیدی

تخریب فوتوکاتالیستی ناهمگن

مواد با ابعاد کم

ابرخازن

دانلود

نعیمه ناصری

دانشیار

شماره اتاق : 325

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164565-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :   naseri@sharif.edu

صفحه شخصی

انرژی هیدروژن

عکس/الکترو کاتالیزور برای تبدیل انرژی خورشیدی

تقسیم آب و ابرخازن

کاربردهای بیولوژیکی و پزشکی نانومواد

دانلود

سید میر ابوالحسن واعظی

استادیار

شماره اتاق 613
صندوق پستی : 11155-9161
تلفن :  66164579 - 021
فاکس :  66022711 -021
 ایمیل : vaezi@sharif.edu

علایق تحقیقاتی من شامل نظم توپولوژیکی در ابعاد مختلف، ابررسانایی نامتعارف، مغناطیس کوانتومی و بسیاری از مکان‌یابی بدن است. به طور خاص، من علاقه مند به مطالعه هال کوانتومی کسری جدید و حالت های ابررسانای توپولوژیکی کسری با کاربردهای بالقوه در محاسبات کوانتومی جهانی هستم.

دانلود

اعضاء هیئت علمی بازنشسته

محمد اخوان

استاد (بازنشسته)

شماره اتاق : 522

صندوق پستی :9161-11155

تلفن دفتر : 66164510-021

تلفن آزمایشگاه : 66164544-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل : akhavan@sharif.edu

صفحه شخصی

صفحه گروه تحقیقاتی

مغناطیس

ابررسانایی

دانلود

محمد علی وساقی

استاد (بازنشسته)

شماره اتاق : 523

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164520-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  vesaghi@sharif.edu

صفحه شخصی

ساختارهای نانو

نانو ذرات فلزی

نانولوله ها و نانوحسگرها

الماس مانند کربن

دستگاه های نیمه هادی

انرژی خورشیدی

دانلود