اپتیک و فیزیک لیزر

اعضاء هیئت علمی 

علیرضا بهرام پور

استاد

شماره اتاق : 238

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164527-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  bahrampour@sharif.edu

صفحه شخصی

تصویربرداری کوانتومی

لیزرهای تصادفی

پراکندگی و پراکندگی معکوس در محیط های تصادفی

اپتیک کوانتومی

لیزر

تقویت کننده های فیبر نوری (Erbium Doped Fiber Amplifier and Raman Amplifier)

کریستال فوتونیک و نانو اپتیک

رزوناتورهای میکرو نوری

کاربردهای موجک

دانلود

سید نادر سید ریحانی

دانشیار

شماره اتاق : 430

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164514-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :   sreihani@sharif.ir

صفحه شخصی

 

قیچی نوری

اپتیک فیزیکی

فیزیک بیولوژیکی و ماده نرم

طیف‌سنجی نیرویی پلیمرهای زیستی

دانلود

رسول صدیقی

استاد

شماره اتاق : 419

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164526-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  sadighi@sharif.edu

صفحه شخصی

تکنولوژی لیزر

برهمکنش لیزر با ماده و پلاسما

اثر لیزر بر توده زیستی

مولکول چند اتمی برهمکنش لیزر

شتاب الکترون و یون در میدان های لیزری با شدت بالا

سونولومینسانس

دانلود

سید محمد مهدوی

استاد

شماره اتاق : 435

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164517-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل : mahdavi@sharif.edu

صفحه شخصی

خواص نوری نانوذرات و نانوساختارها

کار بر روی مواد گازوکرومیک

سنسورهای گاز

آشکارسازهای عکس

سلول های خورشیدی

کار بر روی مواد چند فرویک

لیزرهای تصادفی و سیستم های نوری بی نظم

دانلود

اعضای هیئت علمی بازنشسته

احمد امجدی

دانشیار (بازنشسته)

شماره اتاق : 433

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164511-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  amjadi@sharif.edu

صفحه شخصی

لیزر پزشکی

فیزیک پزشکی

فوتونیک

لیزر ابلیشن

دانلود

عباس انواری

استاد (بازنشسته)

شماره اتاق : 527

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164501-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  anvari@sharif.edu

صفحه شخصی 1

صفحه شخصی 2

فیزیک پلاسما

فیزیک لیزری

فیزیک پرتو گاما

دانلود