تاریخچه

از ابتدای تاسیس دپارتمان فیزیک در سال 1967، این دپارتمان تلاش کرد تا تمامی برنامه های آموزشی را با دپارتمان های معتبر فیزیک در سراسر جهان منطبق کند. می بینیم که تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی منتشر شده در مجلات بین المللی بیش از صد نفر است. این دانشکده شامل رهبران حوزه های اصلی فیزیک در ایران است. امروزه بیش از 350 دانشجوی کارشناسی و بیش از 250 دانشجوی فوق لیسانس تحت نظارت 31 عضو هیئت علمی هستند که گاهی از اساتید دعوت شده از داخل یا خارج از کشور می باشد.