اعضاء هیئت علمی

علی اکبر ابوالحسنی

استادیار

شماره اتاق : 232
صندوق پستی : 9161-11155
تلفن : 66164571-021
فاکس :66022711-021
ایمیل : ali.abolhasani[@sharif.edu

کیهان شناسی

تورم

پس زمینه مایکروویو کیهانی

ساختار مقیاس بزرگ

دانلود

محمد رضا اجتهادی

استاد

شماره اتاق : 514

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164525-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  ejtehadi@sharif.edu

صفحه شخصی

ماده چگال نرم

فیزیک سیستم های زیستی

فیزیک محاسباتی

سیستم های پیچیده

دانلود

امید اخوان

دانشیار

شماره اتاق : 329
صندوق پستی : 9161-11155
تلفن : 66164564-021
فاکس :66022711-021
ایمیل :  oakhavan@sharif.edu

فیزیک سطح و لایه های نازک

نانو مواد دوبعدی (گرافن، مکسن، ...)

هیروژل ها و آئروژل های مزوپور

فوتوکاتالیست های ترکیبی با ساختار های نامتجانس

چارچوب های آلی فلزی و آلی کربنی

نانو آنزیم ها

فیزیک ترکیبات نیمه هادی و کاربردها

فیزیک نانو-میکرو ربات ها و کاربرد ها

فیزیک نانو-میکرو حباب ها و کاربرد ها

کاربرد نانو مواد در زیست فناوری و پزشکی (مواد آنتی باکتریال، دارو-ژن رسانی هدفمند، حسگر های زیستی، مهندسی بافت، ژن درمانی، درمان سرطان ...)

غشا های نانو ساختار جهت تصفیه آب

سنتز نانو مواد به روش های سبز و سازگار با محیط زیست

اثرات زیست محیطی نانو مواد

دانلود

علی اسفندیار

دانشیار

شماره اتاق :615

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164557-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  Esfandiar@physics.sharif.ir

صفحه شخصی

گرافن و مواد دو بعدی

آیونترونیکس

علم غشاء

سنجش شیمیایی

فیزیک در مقیاس نانو

دانلود

اعظم ایرجی زاد

استاد ممتار

شماره اتاق : 436

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164513-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :   iraji@sharif.edu

صفحه شخصی

لایه نشانی لایه های نازک و مشخصه سازی، خواص الکتریکی، مغناطیسی و نوری لایه نازک

بررسی سطحی با استفاده از تکنیک‌های مختلف مانند اوژه، XPS (طیف‌سنجی الکترونی)، پراش انرژی کم الکترون، STM، AFM، و...

تشکیل نانوذرات و نانوسیم ها با استفاده از Laser Ablation در مایعات، تخلیه قوس الکتریکی در مایعات، سل-ژل، رسوب دهی الکترونی با استفاده از تمپلت، TCVD، الکتروریسی، ...

مطالعه و ساخت حسگرهای گازی نانوساختار مبتنی بر اکسیدهای فلزی، سیلیسیم متخلخل، نانولوله‌های کربنی، گرافن، ...

سلول های خورشیدی ارزان قیمت مبتنی بر فناوری نانو (DSSC، حالت جامد،...)

آموزش علوم نانو و فناوری نانو

دانلود

شانت باغرام

دانشیار

شماره اتاق : 427
صندوق پستی : 9161-11155
تلفن : 66164567-021
فاکس : 66022711-021
ایمیل :  baghram@sharif.edu    /     shant.baghramian@gmail.com

ساختار مقیاس بزرگ

انرژی تاریک

ماده تاریک و فیزیک جهان اولیه

دانلود

علیرضا بهرام پور

استاد

شماره اتاق : 238

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164527-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  bahrampour@sharif.edu

صفحه شخصی

تصویربرداری کوانتومی

لیزرهای تصادفی

پراکندگی و پراکندگی معکوس در محیط های تصادفی

اپتیک کوانتومی

لیزر

تقویت کننده های فیبر نوری (Erbium Doped Fiber Amplifier and Raman Amplifier)

کریستال فوتونیک و نانو اپتیک

رزوناتورهای میکرو نوری

کاربردهای موجک

دانلود

محمود بهمن آبادی

استاد

شماره اتاق : 430

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164528-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  bahmanabadi@sharif.edu

صفحه شخصی

اشعه های کیهانی

نجوم پرتوهای گاما

دانلود

مهدی ترابیان

استادیار

شماره اتاق : 611

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164568-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  mahdi@physics.sharif.ir

صفحه شخصی

نظریه ریسمان

فیزیک ذرات

کیهان شناسی اولیه

دانلود

نیما تقوی نیا

استاد

شماره اتاق : 327

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164532-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  taghavinia@sharif.edu

صفحه شخصی

سلول های خورشیدی و دستگاه های الکترونیکی نوری

دانلود

سید اکبر جعفری

استاد

شماره اتاق : 331

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164524-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  jafari@physics.sharif.ir

صفحه شخصی

سیستم های الکترونی با همبستگی قوی و/یا نابسامان

دانلود

علی خادمی

استادیار

شماره اتاق :  333

صندوق پستی : 9161-11155

تلفن : 66164581-021

فاکس :66022711-021

ایمیل :   khademi@sharif.edu

صفحه شخصی

ترابرد کوانتومی

افزاره‌های کوانتومی

مواد دو بعدی و گرافن

فیزیک دمای پایین

نانوفیزیک

دانلود

صادق رئیسی

استادیار

شماره اتاق : 614

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164509-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  sraeisi@sharif.edu

صفحه شخصی

علم اطلاعات کوانتومی

مکانیک کوانتومی

دانلود

سهراب راهوار

استاد

شماره اتاق : 325
صندوق پستی :9161-11155
تلفن : 66164531-021
فاکس : 66022711-021
ایمیل :  rahvar@sharif.edu

میکرولنزینگ گرانشی

سیارات فراخورشیدی، منشأ حیات از دیدگاه کیهان‌شناسی و اخترفیزیک.

تشخیص امواج گرانشی با روش توری گرانشی.

جایگزین های ماده تاریک با اصلاح گرانش، MOG، MOND، ...

دانلود

محمد رضا رحیمی تبار

استاد

شماره اتاق : 437

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164551-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  rahimitabar@sharif.edu

صفحه شخصی

سیستم های پیچیده

مکانیک آماری

فرآیندهای تصادفی و سیستم های نابسامان

دانلود

علی رضاخانی

دانشیار

شماره اتاق : 330

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164523-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل : rezakhani@sharif.edu

صفحه شخصی

علم اطلاعات کوانتومی

محاسبات کوانتومی

تخمین کوانتومی/توموگرافی

نظریه کنترل کوانتومی

دینامیک سیستم های کوانتومی باز

دانلود

رضا رضایی

استادیار

شماره اتاق : 619

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164578-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  reza.rezaei@sharif.edu

صفحه شخصی

زمینه تحقیقاتی من فیزیک خورشیدی است: ساختار و دینامیک مناطق آرام و فعال از فتوسفر تا منطقه ترجمه از طریق مشاهدات و مدل‌سازی. من رصدهای طیف قطبی و فابری-پرو را در انواع تلسکوپ های خورشیدی انجام داده ام. مدل‌سازی معمولاً شامل نوعی سنتز یا وارونگی طیف‌های مشاهده‌شده برای بازیابی شرایط فیزیکی در جو خورشید است.

دانلود

شاهین روحانی

استاد

شماره اتاق : 519

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164506-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  srouhani@sharif.edu

صفحه شخصی

پدیده های بحرانی

نظریه میدان همسو

نظریه میدان کوانتومی

سیالات پیچیده

دانلود

سید نادر سید ریحانی

دانشیار

شماره اتاق : 430

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164514-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :   sreihani@sharif.ir

صفحه شخصی

 

قیچی نوری

اپتیک فیزیکی

فیزیک بیولوژیکی و ماده نرم

طیف‌سنجی نیرویی پلیمرهای زیستی

دانلود

ندا صدوقی

استاد

شماره اتاق : 519

صندوق پستی : 9161-11155

تلفن : 66164522-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل : sadooghi@sharif.ir

صفحه شخصی

نظریه میدان کوانتومی در دمای متناهی

ماده کوارکی در شرایط حاد ی

مغناطوهیدرودینامیک نسبیتی

مغناطوهیدرودینامیک نسبیتی واسپین

نظریه جنبشی کوانتومی

دانلود

رسول صدیقی

استاد

شماره اتاق : 419

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164526-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  sadighi@sharif.edu

صفحه شخصی

تکنولوژی لیزر

برهمکنش لیزر با ماده و پلاسما

اثر لیزر بر توده زیستی

مولکول چند اتمی برهمکنش لیزر

شتاب الکترون و یون در میدان های لیزری با شدت بالا

سونولومینسانس

دانلود

امین فرجی آستانه

استادیار

شماره اتاق : 616

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164504-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  faraji@sharif.ir

صفحه شخصی

نظریه میدان‌های کوانتومی

گرانش

نظریه ریسمان

دوگانی پیمانه/گرانش

دانلود

مهدی کارگریان

دانشیار

شماره اتاق :431
صندوق پستی : 9161-11155
تلفن : 66164512-021
فاکس : 66022711-021
ایمیل : kargarian@sharif.edu

توپولوژی و فازهای خارجی ماده

سیستم های الکترونی کم بعدی

دانلود

وحید کریمی پور

استاد

شماره اتاق : 335

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164533-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  vahid@sharif.edu

صفحه شخصی

اطلاعات کوانتومی (رمز نگاری، درهم تنیدگی، محاسبات کوانتومی توپولوژیکی، کانال ها و نقشه های کوانتومی)،

نظریه میدان کوانتومی و آماری (مدلهای حل شده دقیق، حالتهای محصول ماتریسی در سیستمهای اسپین و در نظریه میدان کوانتومی)

دانلود

عبدالله لنگری

استاد

شماره اتاق : 233

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164572-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :   langari@sharif.edu

صفحه شخصی

سیستمهای الکترونی همبسته‌ی قوی

مغناطیسهای کوانتمی

گذار فازهای کوانتمی و توپولوژیک

فازها و گذارهای دینامیکی

دانلود

علیرضا مشفق

استاد ممتاز

شماره اتاق : 432

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164516-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل : moshfegh@sharif.edu

صفحه شخصی

فیزیک نیمه هادی ها

تولید هیدروژن خورشیدی

تخریب فوتوکاتالیستی ناهمگن

مواد با ابعاد کم

ابرخازن

دانلود

لاله معمارزاده

دانشیار

شماره اتاق : 328
صندوق پستی : 9161-11155
تلفن: 66164553-021
فاکس : 66022711-021
ایمیل :  memarzadeh@sharif.edu

سیستم های کوانتومی باز

محاسبات کوانتومی توپولوژیکی

شبیه سازی کوانتومی

کانال های کوانتومی

سیستم های چند بدنه ای کوانتومی و انتقال فاز کوانتومی

دانلود

سامان مقیمی عراقی

دانشیار

شماره اتاق : 326

صندوق پستی : 9161-11155

تلفن : 66164569-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  samanimi@sharif.edu

صفحه شخصی

فیزیک آماری

بحرانیت خودسامان‌ده

فیزیک علوم اعصاب

دانلود

مریم السادات میرکمالی

استادیار

شماره اتاق : 332
صندوق پستی : 9161-11155
تلفن : 66164582-021
فاکس : 66022711-021
ایمیل : mirkamali@sharif.edu

محاسبات کوانتومی

کنترل سیستم های کوانتومی

استفاده ازسیستم های مزوسکوپی برای پردازش اطلاعات کوانتومی

ایجاد و توصیف در هم تنیدگی

سیستم های مزوسکوپی کوانتومی خارج از حالت تعادل

گذار از کوانتوم به کلاسیک

حسگری کوانتومی و نقش حالتهای ماکروسکوپی کوانتومی

دانلود

نعیمه ناصری

دانشیار

شماره اتاق : 325

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164565-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :   naseri@sharif.edu

صفحه شخصی

انرژی هیدروژن

عکس/الکترو کاتالیزور برای تبدیل انرژی خورشیدی

تقسیم آب و ابرخازن

کاربردهای بیولوژیکی و پزشکی نانومواد

دانلود

سید میر ابوالحسن واعظی

استادیار

شماره اتاق 613
صندوق پستی : 11155-9161
تلفن :  66164579 - 021
فاکس :  66022711 -021
 ایمیل : vaezi@sharif.edu

علایق تحقیقاتی من شامل نظم توپولوژیکی در ابعاد مختلف، ابررسانایی نامتعارف، مغناطیس کوانتومی و بسیاری از مکان‌یابی بدن است. به طور خاص، من علاقه مند به مطالعه هال کوانتومی کسری جدید و حالت های ابررسانای توپولوژیکی کسری با کاربردهای بالقوه در محاسبات کوانتومی جهانی هستم.

دانلود