کاتالوگ دانشگاه / دانشکده ها

کاتالوگ دانشگاه

در این کاتالوگ به معرفی دانشگاه، تعدادی از دانش آموختگان و همچنین معرفی دانشکده ها پرداخته شده است. از طریق لینک های قرار داده شده می توانید هر کدام از کاتالوگ های مد نظر را دانلود نمایید.
دانلود کاتالوگ دانشگاه صنعتی شریف به زبان انگلیسی
دانلود 
دانلود کاتالوگ دانشگاه صنعتی شریف به زبان عربی
دانلود 

کاتالوگ دانشکده ها

Responsive Image

دانشکده
مدیریت و اقتصاد

معرفی دانشکده، اساتید و رشته ها
لینک دانلود
Responsive Image

دانشکده
مهندسی و علم مواد

معرفی دانشکده اساتید و رشته ها
لینک دانلود
Responsive Image

پژوهشکده علوم و فناوری های
انرژی ، آب و محیط زیست

معرفی دانشکده، اساتید و رشته ها
لینک دانلود
Responsive Image

دانشکده
مهندسی شیمی و نفت

معرفی دانشکده، اساتید و رشته ها
لینک دانلود