آزمايشگاه الكترونيک
در این آزمایشگاه دانشجویان فرصت طراحی، تحلیل و ساخت مدارهای الكترونیكی آنالوگ را خواهند داشت. هدف اصلی این درس فراهم سازی مقدمات مورد نیاز برای طراحی مدارهای پیچیده الكترونیكی نظیر مدارهای تقویت یا پردازش سیگنال میباشد كه در آنها قطعاتی نظیر مقاومت، خازن، سلف، دیود، تقویت كننده ها، و انواع ترانزیستورها مورد استفاده قرار میگیرند. انتظار میرود دانشجویان پس از گذراندن این درس تجربه و توانایی مناسبی در طراحی، ساخت و عیب یابی مدارهای الكتریكی مختلفی كه در صنعت مورد استفاده واقع میشوند را بدست آورند.
Responsive Image