آزمايشگاه معماری كامپيوتر

این درس به منظور فراهم سازی زیر ساخت مورد نیاز برای دانشجویانی كه به برنامه نویسی، كامپایلرها، سیستمهای عامل، معماری و مهندسی كامپیوتر علاقمند میباشند تدوین شده است. همچنین این آزمایشگاه زمینه ساز مناسبی برای درك تعامل بین نرم افزار و سخت افزار، چگونگی تاثیر تكنولوژی، كاربردها، و مناسبات اقتصادی و تاثیر آنها در پیشرفتهای روزافزون در روند معماری كامپیوتر است. همچنین پرداختن به مباحثی نظیر پردازش موازی در سطوح مختلف برنامه ها اعم از دستورات، داده ها، مفسرها و درگاهها و تاثیر آنها روی معماری كامپیوتر مفاهیم مهم مورد بحث در این آزمایشگاه است.

Responsive Image