آزمايشگاه ميكروكنترلر
میكروكنترلرها یكی از ابزارهای متداول، دقیق و باصرفه در برنامه نویسی و كنترل میباشند. این آزمایشگاه امكان فراگیری اصول برنامه نویسی به زبانهای اسمبلی و C را برای دانشجویان فراهم میسازد. همچنین انجام آزمایشهای متنوعی برای ایجاد رابط فیزیكی بین میكروكنترلر و سایر تجهیزات الكترونیكی نظیر دیودهای نوری، سوئیچها، زنگ اخبار، موتورها، صفحه كلید، ال سی دی، مدارهای واسط آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ، ترمیتالها، و نیز توسعه سیستمهایی كنترلی با استفاده از امكانات داخلی میكروكنترلر نظیر تایمرها، درگاه سریال و وقفه ها تجربه ارزشمندی را برای دانشجویان در این حوزه فراهم می سازد.
Responsive Image